Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Dumbbell (Βαράκια)
Dumbbell, water-repellent

Item No. 436 400 g
Item No. 435 650 g, SCH 1 / VPG 1
Item No. 434 1000 g, SCH 2 / VPG 2
Item No. 433 2000 g, SCH 3 / VPG 3

Με τις Klin Kassel, Philippe Clement και Sprenger 

τηρούμε την υπόσχεση μας ότι αναζητούμε ότι καλύτερο υπάρχει

στην παγκόσμια αγορά και σας το παρέχουμε στις καλύτερες δυνατές τιμές.