Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Η πρώτη εγχείρηση ανοικτής καρδιάς σε σκύλο