Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Κύπρος: Παράνομα τα πρόστιμα των Δήμων σε ιδιοκτήτες σκύλων

Κύπρος: Παράνομα τα πρόστιμα των Δήμων σε ιδιοκτήτες σκύλων Καταπέλτης είναι η απάντηση του Επίτροπου Διοίκησης εναντίον των δημαρχείων που επιβάλλουν αυθαίρετα πρόστιμα σε ιδιοκτήτες σκύλων που τους βγάζουν βόλτα στα πάρκα της γειτονιάς τους.

Η συγκεκριμένη επιστολή, που μπορείτε να διαβάσετε αποκλειστικά στο adespoto.gr, αναφέρεται στο δήμαρχο της Λεμεσού και τον καταδικάζει για την επιβολή προστίμου σε πολίτη.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 9/8/2011

Δήμαρχο Λεμεσού

Ο κ. Γ. Π. με επιστολή του (8/7/2011) υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μου κατά του Δήμου Λεμεσού για την επιβολή εξωδίκου προστίμου για την περιφορά σκύλου σε δημόσιο χώρο.

Στα πλαίσια της προκαταρκτικής διερεύνησης του παραπόνου διαπιστώθηκαν τα εξής:

Στις 7/7/2011 επιδόθηκε ειδοποίηση επιβολής εξωδίκου προστίμου στον παραπονούμενο. Με βάση τη σχετική ειδοποίηση έχει διαπράξει το αδίκημα ''περιφοράς σκύλου σε δημόσιο μέρος'' που καθορίζεται στον Πίνακα IV του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και στηρίζεται στο άρθρο 7 (1) (δ) του περί Κυνών Νόμου.


Ο εν λόγω νόμος όμως έπαυσε να ισχύει από την έναρξη ισχύος του περί Σκύλων νόμου, 184(1)/2002. Εφόσον καταργήθηκε ο Νόμος στον οποίο στηρίχθηκε η πιο πάνω ειδοποίηση και που καθιστούσε την περιφορά σκύλου σε δημόσιο χώρο αδίκημα, το εξώδικο πρόστιμο που επιβλήθηκε στον παραπονούμενο δεν έχει νόμιμο έρεισμα.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Δήμος πρέπει να τερματίσει την επιβολή εξωδίκων προστίμων στη βάση του περί Κυνών Νόμου, όσο δε αφορά στην περίπτωση του παραπονούμενου να μεριμνήσει για τη διαγραφή του εξωδίκου προστίμου που επιβλήθηκε.

Τα πιο πάνω τίθεται υπόψη σας σύμφωνα με το εδάδιο 2 του άρθρου 8 των περί Επιτρόπου ΔΙοικήσεως Νόμων 1991 μέχρι 2004 και παρακαλώ όπως μου υποβάλετε εντός 3 εβδομάδων τα σχόλια σας.

Ελίζα Σαββίδου
Επίτροπος Διοικήσεως
Κύπρος: Παράνομα τα πρόστιμα των Δήμων σε ιδιοκτήτες σκύλων
Κύπρος: Παράνομα τα πρόστιμα των Δήμων σε ιδιοκτήτες σκύλων

Όπως έχουμε δημοσιεύσει στο adespoto.gr και στη χώρα μας οι δήμοι χρησιμοποιούν αυθαίρετα παλιούς νόμους ή ανύπαρκτες παραγράφους, όπως στις ταμπέλες που βάζουν στα δημόσια πάρκα ''απαγορεύεται η είσοδος σκύλων''!


Αναρτήθηκε απο adespoto.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: